Montážní plošiny Praha

Montážní plošiny Praha nabízí všem klientům, kteří při své pracovní činnosti využívají montážní plošiny, širokou nabídku montážních plošin v nejrůznějších velikostech, hmotnostních zatíženích a konstrukčních provedeních. Montážní plošiny Praha mají v prodejní nabídce jak montážní plošiny úplně nové, tak i montážní plošiny starší pro ty zákazníky, kteří nechtějí do nákupu montážní plošiny investovat příliš hodně peněz. Vedle prodeje plošin nabízí montážní plošiny Praha i pronájem montážních plošin a dále kompletní servis montážních plošin. 

Slovník pojmů